Mūsu Kultūra

Mūsu redzējums

Ļaujiet ķīmijai strādāt.
Ļaujiet dzīvei mainīties.

Mūsu misija

Nodrošina labāku
un zaļāka pasaule.

Mūsu vērtības

Godprātība un centība, kopīgs darbs un veiksmes dalīšanās;
Darot pareizi, darot to pareizi.

Mūsu uzvedība

Novietojiet klientus pirmajā vietā

Novietojiet klientus pirmajā vietā

Mūsdienu medicīnas cilvēks

Demonstrējiet integritāti

Tiecieties pēc izcilības

Tiecieties pēc izcilības

Izpildīt, lai iegūtu rezultātus

Izpildīt par
Rezultāti

Aptveriet pārmaiņas

Sekojiet līdzi sadarbībai
un komandas darbs

Inovācijas

Aptveriet pārmaiņas
un inovācijas